מערכות נגישות שמע באירועים ובישיבות

בהקשר לעמדות שירות ומכירה ניתן לעיין בקובץ התקנות 7240 עמוד 972 והילך.
קישור לקובץ התקנות

"מערכת להגברת שמע אישית אלחוטית" – מערכת אלחוטית המורכבת ממיקרופון, משדר וממקלט אישי (כגון אוזניות, לולאת השראה צווארית)
המשדרת את דברי הדובר ישירות לאוזני השומע עם או בלי אבזרי שמיעה אישיים (כגון מכשיר שמיעה או שתל קוכליארי);
"מערכת עזר לשמיעה" (Assistive Listening System) – כמשמעותה בת"י 1918 חלק 4, כגון:
(1) מערכת אור תת–אדום;
(2) מערכת ;FM
(3) לולאת השראה;
"מקום ציבורי", "מקום ציבורי קיים" – כהגדרתם בסעיף 19 ז לחוק;
"מקום ציבורי חדש" – מקום ציבורי כמפורט בתוספת הראשונה לחוק, אשר אינו מקום ציבורי קיים;
"מקום ציבורי סגור" – מקום ציבורי הנמצא בתוך בניין, כולו או רובו;
"מקום ציבורי פתוח" – מקום ציבורי הנמצא מחוץ לבניין, כולו או רובו, כגון אמפיתאטרון או מגרש ספורט;
"מתן שירות ציבורי" – העמדה לשימוש הציבור כולו או חלק בלתי מסוים ממנו של מוצרים, שירותים או מיתקנים;
"נטל כבד מדי" – כמשמעותו בסעיף 19 (יג(א) 2) לחוק;

(2) התקיימה ישיבה –
(א) בחדר ישיבות שהוא מקום להתקהלות כמשמעותו בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, שתפוסתו למעלה מ– 50 אנשים וקיימת בו מערכת הגברה סביבתית, תסופק דרך קבע נגישות באמצעות מערכת עזר לשמיעה קבועה
או ניידת, הכוללת מקלטים בשיעור 5 אחוזים מתפוסת המקום; ואולם נעשה שימוש במערכת עזר מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטי אוזניות בשיעור של 1% לפחות מתפוסת המקום, ולא פחות משני מקלטים;
(ב) במקום שאין בו מערכת הגברה סביבתית, תסופק לבקשת אדם עם מוגבלות שמשתתף בדיון נגישות באמצעות מערכת עזר לשמיעה אישית;

(3) בישיבה או בדיון של רשות ציבורית הפתוחים לציבור, יסופקו לבקשת אדם עם מוגבלות שאינו מוזמן להשתתף בדיון, אשר הוגשה זמן סביר מראש, אחת או יותר מהתאמות אלה:
(א) מקום ישיבה לאדם המסתייע בחיית שירות ולחיית השירות, מקום ישיבה לאדם המתנייע בכיסא גלגלים או מושב מותאם, כאמור בת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במקומות המתנה ) 2.10.2 (;
(ב) במקום שבו מסופקת דרך קבע מערכת עזר לשמיעה קבועה או ניידת – מקלט אישי או תיאור קולי ובלבד שהתיאור הקולי אינו מעכב את הדיון.


סימן ט': שירותי אירועים בפני קהל החייב בביצוע 53.
התאמות נגישות באירועים חייב בביצוע התאמות נגישות לאירוע לפי סימן זה, הוא בעל מקום ציבורי או השוכר, לפי העניין, שמתקיים בו אירוע לציבור בלתי מסוים, אשר יש לספק בו התאמות
נגישות, ואולם אם מופק האירוע במקום הציבורי בידי מי שאינו הבעלים או השוכר, תחול חובת ביצוע התאמות כאמור על בעל המקום או השוכר, לפי העניין, ועל מפיק האירוע, ביחד ולחוד, בכפוף לתקנות אלה .
התאמות נגישות
54.
באירוע חייב בביצוע התאמות נגישות באירוע בפני קהל בלתי מסוים, יבצע התאמות נגישות אלה:
(1) יספק מידע על אודות האירוע לבקשת אדם עם מוגבלות, באמצעות התאמות הנגישות כאמור בתקנה 29 ;
(2) יספק את המידע הניתן לציבור כחלק מהאירוע באמצעים אלה:
(א) נערך אירוע במקום שנעשה בו דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול, יספק מערכת עזר קבועה לשמיעה כאמור בתקנה 44 ) 1(, הכוללת מקלטים בשיעור ממספר המושבים במקום או לפי תפוסת המקום כמפורט בטבלה שלהלן:

מס' המושבים או תפוסת המקום  שיעור המקלטים שיסופקו עד 1,000 איש 5 אחוזים מ– 1,001 עד 10,000 אנשים 3 אחוזים לכל מושב או תפוסה מעל 1,000 , בתוספת 50 מעל 10,000 אנשים 1 אחוז לכל מושב או תפוסה מעל 10,000 בתוספת 320.

ואולם נעשה שימוש במערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטי אוזניות בשיעור של אחוז אחד לפחות ממספר  מושבים במקום, או לפי תפוסת המקום ולא פחות משני מקלטים;
 
(ב) לא נעשה במקום הציבורי, דרך קבע, שימוש באמצעי הגברת קול, יספק מי שאחראי להספקת מערכת הגברת קול לאירוע מערכת עזר  ניידת לשמיעה במספר כמפורט בפסקת משנה (א); שני שלישים מן המקלטים כאמור יהיו מסוג  אוזניות, והשאר מסוג לולאת השראה; הותקנה מערכת מסוג  לולאת השראה, יסופקו מקלטים אישיים מסוג אוזניות בלבד, שיעור לפי פסקת משנה (א) סיפה;
מקלט יסופק לאדם עם מוגבלות לפי בקשתו, בעמדת המודיעין או בכניסה, לפי העניין;

דוגמאות לחישוב כמות מכשירים נדרשת ע"פ התקנות. 
– לאירוע / אולם עד 600 איש:
5% מ 600 איש = 30 מכשירים סה"כ.
מתוכם 1% מ 600 איש = 6 מכשירים מסוג לולאת השראה (+ 24 מכשירים מסוג אוזניות).

– לאירוע / אולם עד 2000 איש:
3% מ 1001 עד 2000 (30 מכשירים) + 50 מכשירים (5% מ 1000 איש) = 80 מכשירים סה"כ.
מתוכם 1% מ 2000 איש = 20 מכשירים מסוג לולאת השראה (+60 מכשירים מסוג אוזניות).

קישור לקובץ התקנות

אולי גם תאהב

Ultrasone – טכנולוגיות חדשות ופריצות דרך בתחום האוזניות.

הכירו את מותג אולטרסון, מותג אוזניות ייחודי המספק חווית האזנה איכותית המתאימה לאנשים שחושבים (ושומעים) מחוץ לקופסה. הכירו את מותג אולטרסון, מותג אוזניות ייחודי המספק חווית האזנה איכותית המתאימה לאנשים שחושבים (ושומעים) מחוץ לקופסה. חברת ULTRASONE בעלת ותק של 30 שנים, מאז 1991 . ULTRASONE חברת ייצור אוזניות גרמנית ועיקר התמחותה בתחום המקצועי בעבור טכנאי […]

Heritage-D HD96-24 המילה האחרונה של Midas בקונסולות ה-PA

סקירה של כל החידושים והעדכונים האחרונים שמשדרגים
משמעותית את חווית המשתמש – חובת קריאה לכל טכנאי ומשווק.

כל החדשות והעדכונים ישירות למייל

הצטרפו לניוזלטר שלנו