מערכת הכוללת 40 תדרים הניתנים לבחירה בתחום ה- UHF המותר בארץ. עד 12 תדרים יכולים לעבוד בו זמנית.

המערכת מתאימה לכבדי שמיעה, מוסדות לימוד, תרגום סימולטני, סיורים מודרכים וכו'.

המערכת סטריאופונית ובעלת טווח רב ואיכות צליל גבוהה.

זמן פעולה בין 8-12 שעות (כתלות בעוצמת השמיעה).

למערכת מארז מטען המתאים לעד 40 יחידות + תאים לאחסון אוזניות ולולאות T.

יחידה שולחנית:

מארזים:

כבל סליל השראתי (LOOP):

ניתן לחבר את הכבל למקלט כדי לאפשר שמיעה עם מכשיר שמיעה הנמצא במצב T.

אוזניות שניתן לחבר:

הוראות הפעלה מקלט:

• הפעלה וכיבוי: מפסק הפעלה ON/OFF הנמצא בצד השמאלי  של המכשיר.
• ביטול נעילה: לחיצה ממושכת 5 שניות על כפתור LOOK תבטל נעילה במכשיר.
• קביעת תדר: כשהמכשיר לא נעול לחיצה על זוג כפתורים מצד ימין של המכשיר (+ -)
  בוחרים את התדר הרצוי 1-40 ממתינים עד  שהמספר מפסיק להבהב ,והתדר נקבע.
• קביעת עוצמת שמע: כאשר המכשיר נעול  זוג לחצנים (+ -) מצד ימין  ישמשו להגברה או הנמכת עוצמת השמע.
• חיבור אוזניה: נמצא בחלק העליון של המכשיר מצד ימין.
• חיבור טעינה: נמצא בחלק התחתון מצד ימין.

הוראות הפעלה משדר נייד :

• הפעלה וכיבוי: מפסק הפעלה ON/OFF הנמצא בצד השמאלי  של המכשיר.
• ביטול נעילה: לחיצה ממושכת 5 שניות על כפתור LOOK תבטל נעילה במכשיר.
• קביעת תדר: כשהמכשיר לא נעול לחיצה על זוג כפתורים מצד ימין של המכשיר (+ -)
  בוחרים את התדר הרצוי 1-40 ממתינים עד  שהמספר מפסיק להבהב ,והתדר נקבע.
• קביעת עוצמת כניסה: כשהמכשיר אינו נעול לחיצה על כפתור (SET) מציגה לך כמה אפשרויות 0-4 אשר יקבעו את 
עוצמת הכניסה במכשיר:
   – 0 = כניסה בעוצמת line level
   – 1 = כניסת מיקרופון רגישות נמוכה
   – 2 = כניסת מיקרופון רגישות בינונית
   – 3 = כניסת מיקרופון רגישות גבוהה
   העוצמה נקבעת אחרי שהמכשיר ננעל.
• קביעת עוצמת שמע: כאשר המכשיר נעול  זוג לחצנים (+ -) מצד ימין  ישמשו להגברה או הנמכת עוצמת השמע.
• חיבור מיקרופון/מכשיר השמעה : נמצא בחלק העליון של המכשיר מצד ימין.
• חיבור טעינה : נמצא בחלק התחתון מצד ימין.

IRM Multi Propose IR system

המערכת כוללת מודולטור דגם 2-IRM, מקרן קומפקטי רב עוצמה בטכנולוגיה העדכנית ביותר דגם 12-IRM ומגוון מקלטים התואמים למערכת.

המקלטים הנפוצים ביותר ותואמים את תקינת נגישות השמע, הם מסוג אזניות תלויות וסליל השראתי תלוי (LOOP) עם מטענים תואמים (יחידת מטען לכל 5 מקלטים שניתן לקבלה בכפולות לפי הנדרש).

המערכת מתאימה לנגישות שמע, תרגום סימולטני ושימושים כלליים של שמיעה איכותית באזניות בניצול יתרונות שיטת ה IR.

חיבור המודולטור:

 1. יש לחבר לשקע המסומן  DC 18V 1A   את תקע ספק הכח המגיע עם המודולטור (במקרה של אבדן, ניתן להשמש בספק בעל ערכים דומים המקובל במחשבי LAPTOP).
 2. לפי אופי השמוש יש לחבר את מקור השמע הרצוי לכניסות. תדרי השידור הינם הסטנדרטיים ותואמים למכשירים המקובלים בעולם. לצורך שידור סטריאופוני כמקובל, יש לחבר את מקור השמע ל 1CH  או 2CH  ) אין עדיפות), או במקרה של שימוש ב 2 מקורות שמע ( 2 שפות או 2 מקורות מוסיקה לבחירה כדוגמה), יחוברו באמצעות תקעי  RCA  סטנדרטיים 1  ו 2. במקרה ונדרשת השמעה מונופונית, יחובר מקור השמע לכניסה המסומנת MONO, ל 2 החיבורים באם המקור סטריאופוני או אחד מהם באם המקור מונופוני.
 3. בכדי לאפשר כיסוי שטחים גדולים, יש להשתמש במקרנים חיצוניים מסוג  IRM-12 במתחבר למודולטור באמצעות תקע מסוג BNC  כמקובל, תוך שמירה על קטביות ב 2 צידי המחבר. ניתן להשתמש בכבל מסומן דו גידי רגיל ובעדיפות בכבל מסוכך מסוג 50 ohm RG58   (למרחקים מעל 60 מטר יש להשתמש בכבל עבה יותר בעל ניחות נמוך). ניתן לעבור ממקרן למקרן במקביל.
 4. בכדי למנוע מצב לא חוקי בו כבדי השמיעה או המאזינים מנותקים מעשית ממערכת כריזת החירום, יש לחבר את המערכת לחיבורי ה  VOICE OVER בהתאם לעצמת מקור הכריזה בו משתמשים : באם נלקח אות השמע מרמקולי הכריזה, יחובר זוג חוטים לכניסה המבודדת המסומנת "SPEAKER" ללא חשיבות לקוטביות. בהזנה מיציאת ערבל צליל ובעצמת LINE, יחובר האות, רצוי בחיבור מאוזן, לכניסת ה LINE כשהסיכוך ב  COM ובדומה באם העצמה של מיקרופון יחובר ל MIC.  יש לכוון רגישות יחסית בעזרת ה "GAIN". בעת כריזה תושתק הכניסה הרגילה ותישמע הכריזה.

הפעלת המודולטור:

 1. להפעלה יש להעביר את המפסק בנל הקדמי למצב ON  ולכוון את עוצמת האות הרצויה (בדרך כלל רצוי שתגיע ל +5) באמצעות וסתי העצמה של הכניסה אליה התחברנו.
 2. יחידת ה  IR שממוקמת בשמאל הפנל הקדמי משמשת לניטור השמע בעזרת מקלט מהסוג בו נשתמש ומתאימה לכיסוי שטח קרוב עד כ 3 מטר מרחק ראיה מהמודולטור.

שימוש במקלטים:

 1. כאשר משתמשים במקלטי תליה מסוג אזניה או לולאת השראה מסוג LOOP , יש להטעינם לפני השימוש למשך כ 4-6 שעות כתלות במצב הסוללה. נורית החיווי במטען תאיר בצבע אדום בזמן טעינה ובירוק כאשר הסוללה טעונה במלואה.
 2. למקלטים תדר קבוע מראש המשתייך לאחת מ-2 הקבוצות הסטנדרטיות. ספק הכח V5 מסופק עם המערכת אך ניתן אף להשתמש בספק חליפי או יציאת USB עם יכולת אספקת זרם של לפחות A1.
 3. וסת עצמת הצליל נמצא בחלקה העליון של היחידה ומסומן בהתאם. בצד הקדמי הכולל את העינית, אשר יופנה לכיוון המקרן, ממוקם וסת איזון בין הערוצים (BALANCE)  המאפשר איזון השימושי בעיקר לבעלי הבדל מהותי בשמיעה בין האזניים.
 4. כאשר נעשה שימוש בלולאת השראה LOOP   ומכשיר השמיעה במצב T, ההאזנה מונופונית תמיד.
 5. בשימוש באוזניות "על האוזן" יש להקפיד על סוללות תקינות בתחילת השימוש. אוזניות אלו מאפשרות לברור את ערוץ ההאזנה ועוצמת השמע הכללית.

התקנת המקרנים:

 1. המקרנים יותקנו בהתאם למבנה וגודל האולם ויש לוודא כיסוי בקוו ראיה לכל או למרבית האולם. דוגמאות אופייניות נמצאות בתרשימים השונים בהמשך.
 2. למקרן יש לספק נקודת כח וחיבור למודולטור או מקרן קודם בשרשרת.
 3. למקרנים מוצמד בחלקו האחורי מתקן קיר המאפשר התקנה קבועה או תליה על הקיר. למתקן אפשרות צידוד לצורך קבלת כיסוי מיטבי תוך שמירה על התקנה צמודה לקיר ככל האפשר.

דוגמאות כיסוי שטח רצוי ע"י מקרני ה IRM-12, באולמות שונים:

התקנה באולם עם יציע:
התקנה באולם כולל כיסוי הבמה:
התקנה בחלל וכיסוי כל כיווני הישיבה:
כדוגמת אצטדיון, חדר ישיבות גדול וכו'
בהקשר לעמדות שירות ומכירה ניתן לעיין בקובץ התקנות 7240 עמוד 972 והילך.
קישור לקובץ התקנות

"מערכת להגברת שמע אישית אלחוטית" – מערכת אלחוטית המורכבת ממיקרופון, משדר וממקלט אישי (כגון אוזניות, לולאת השראה צווארית)
המשדרת את דברי הדובר ישירות לאוזני השומע עם או בלי אבזרי שמיעה אישיים (כגון מכשיר שמיעה או שתל קוכליארי);
"מערכת עזר לשמיעה" (Assistive Listening System) – כמשמעותה בת"י 1918 חלק 4, כגון:
(1) מערכת אור תת–אדום;
(2) מערכת ;FM
(3) לולאת השראה;
"מקום ציבורי", "מקום ציבורי קיים" – כהגדרתם בסעיף 19 ז לחוק;
"מקום ציבורי חדש" – מקום ציבורי כמפורט בתוספת הראשונה לחוק, אשר אינו מקום ציבורי קיים;
"מקום ציבורי סגור" – מקום ציבורי הנמצא בתוך בניין, כולו או רובו;
"מקום ציבורי פתוח" – מקום ציבורי הנמצא מחוץ לבניין, כולו או רובו, כגון אמפיתאטרון או מגרש ספורט;
"מתן שירות ציבורי" – העמדה לשימוש הציבור כולו או חלק בלתי מסוים ממנו של מוצרים, שירותים או מיתקנים;
"נטל כבד מדי" – כמשמעותו בסעיף 19 (יג(א) 2) לחוק;

(2) התקיימה ישיבה –
(א) בחדר ישיבות שהוא מקום להתקהלות כמשמעותו בתקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, שתפוסתו למעלה מ– 50 אנשים וקיימת בו מערכת הגברה סביבתית, תסופק דרך קבע נגישות באמצעות מערכת עזר לשמיעה קבועה
או ניידת, הכוללת מקלטים בשיעור 5 אחוזים מתפוסת המקום; ואולם נעשה שימוש במערכת עזר מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטי אוזניות בשיעור של 1% לפחות מתפוסת המקום, ולא פחות משני מקלטים;
(ב) במקום שאין בו מערכת הגברה סביבתית, תסופק לבקשת אדם עם מוגבלות שמשתתף בדיון נגישות באמצעות מערכת עזר לשמיעה אישית;

(3) בישיבה או בדיון של רשות ציבורית הפתוחים לציבור, יסופקו לבקשת אדם עם מוגבלות שאינו מוזמן להשתתף בדיון, אשר הוגשה זמן סביר מראש, אחת או יותר מהתאמות אלה:
(א) מקום ישיבה לאדם המסתייע בחיית שירות ולחיית השירות, מקום ישיבה לאדם המתנייע בכיסא גלגלים או מושב מותאם, כאמור בת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במקומות המתנה ) 2.10.2 (;
(ב) במקום שבו מסופקת דרך קבע מערכת עזר לשמיעה קבועה או ניידת – מקלט אישי או תיאור קולי ובלבד שהתיאור הקולי אינו מעכב את הדיון.


סימן ט': שירותי אירועים בפני קהל החייב בביצוע 53.
התאמות נגישות באירועים חייב בביצוע התאמות נגישות לאירוע לפי סימן זה, הוא בעל מקום ציבורי או השוכר, לפי העניין, שמתקיים בו אירוע לציבור בלתי מסוים, אשר יש לספק בו התאמות
נגישות, ואולם אם מופק האירוע במקום הציבורי בידי מי שאינו הבעלים או השוכר, תחול חובת ביצוע התאמות כאמור על בעל המקום או השוכר, לפי העניין, ועל מפיק האירוע, ביחד ולחוד, בכפוף לתקנות אלה .
התאמות נגישות
54.
באירוע חייב בביצוע התאמות נגישות באירוע בפני קהל בלתי מסוים, יבצע התאמות נגישות אלה:
(1) יספק מידע על אודות האירוע לבקשת אדם עם מוגבלות, באמצעות התאמות הנגישות כאמור בתקנה 29 ;
(2) יספק את המידע הניתן לציבור כחלק מהאירוע באמצעים אלה:
(א) נערך אירוע במקום שנעשה בו דרך קבע שימוש באמצעי הגברת קול, יספק מערכת עזר קבועה לשמיעה כאמור בתקנה 44 ) 1(, הכוללת מקלטים בשיעור ממספר המושבים במקום או לפי תפוסת המקום כמפורט בטבלה שלהלן:

מס' המושבים או תפוסת המקום  שיעור המקלטים שיסופקו עד 1,000 איש 5 אחוזים מ– 1,001 עד 10,000 אנשים 3 אחוזים לכל מושב או תפוסה מעל 1,000 , בתוספת 50 מעל 10,000 אנשים 1 אחוז לכל מושב או תפוסה מעל 10,000 בתוספת 320.

ואולם נעשה שימוש במערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה, יסופקו מקלטי אוזניות בשיעור של אחוז אחד לפחות ממספר  מושבים במקום, או לפי תפוסת המקום ולא פחות משני מקלטים;
 
(ב) לא נעשה במקום הציבורי, דרך קבע, שימוש באמצעי הגברת קול, יספק מי שאחראי להספקת מערכת הגברת קול לאירוע מערכת עזר  ניידת לשמיעה במספר כמפורט בפסקת משנה (א); שני שלישים מן המקלטים כאמור יהיו מסוג  אוזניות, והשאר מסוג לולאת השראה; הותקנה מערכת מסוג  לולאת השראה, יסופקו מקלטים אישיים מסוג אוזניות בלבד, שיעור לפי פסקת משנה (א) סיפה;
מקלט יסופק לאדם עם מוגבלות לפי בקשתו, בעמדת המודיעין או בכניסה, לפי העניין;

דוגמאות לחישוב כמות מכשירים נדרשת ע"פ התקנות. 
– לאירוע / אולם עד 600 איש:
5% מ 600 איש = 30 מכשירים סה"כ.
מתוכם 1% מ 600 איש = 6 מכשירים מסוג לולאת השראה (+ 24 מכשירים מסוג אוזניות).

– לאירוע / אולם עד 2000 איש:
3% מ 1001 עד 2000 (30 מכשירים) + 50 מכשירים (5% מ 1000 איש) = 80 מכשירים סה"כ.
מתוכם 1% מ 2000 איש = 20 מכשירים מסוג לולאת השראה (+60 מכשירים מסוג אוזניות).

קישור לקובץ התקנות

סינתיסייזרים אנלוגיים הם לעשור הנוכחי מה שגיטרות ופסנתרים היו בשנות ה-60 וה-70 – כלי נגינה מבוקשים שלמרות שהשוק רווי בהם, נראה שאף פעם אין מספיק, והחיפוש אף פעם לא נגמר.
אלו שרוצים לטבול את רגליהם במחוזות כלי הנגינה האלקטרונים וודאי תוהים לעצמם – מאיזה כלי שווה להתחיל?

בסקירה הזו נדבר על ה-Behringer Model D, ולמה הוא אולי הנקודה הכי טובה להתחלה בעולם הסינתיסייזרים האנלוגיים הקלאסיים.

Behringer Model D, סקירה כללית

ה-Model D של Behringer אמנם קיים בשוק כמה שנים בודדות, אך לא סתם בחרנו לקרוא לו "קלאסיקה". המודל די הוא אחד מתוך כמה וכמה סינתיסייזרים שיצאו בשנים האחרונות לחברת ברינגר, שעושים מהפכה של ממש בעולם הסינתים.

מסתמן כי אנשי ברינגר לקחו על עצמם כפרויקט נועז להנגיש לעולם את הסינתיסייזרים ששינו את העולם, והיום הם פחות נגישים לנגן הממוצע אלא אם כן אתם מהטיפוס שאוהב להוציא סכומים לא מבוטלים של כסף על מוצרים בני כמה עשורים.

המודל די הוא שחזור לאחד מהסינתיסייזרים הקלאסיים בהיסטוריית המוזיקה – ה-Minimoog Model D. אותו אחד שניתן לשמוע בטווח כל כך רחב של תקליטים שגם דורות קודמים גדלו עליהם: סטיבי וונדר, פינק פלויד, קראפטוורק, אבבא, יס והרשימה עוד ארוכה. לא סתם קראו למינימוג "הסינתיסייזר הראשון שיכל לתת פייט אמיתי לגיטרה חשמלית".

ברינגר מודל D, מה הוא כולל?

ברינגר ראו לנכון, במלוא חוצפתם, לקחת את כל ההיסטוריה המפוארת של המינימוג, ולדחוס אותה בסינתיסייזר קטן וזול משמעותית מהדגם עליו מתבסס, ואף להוסיף עליו עוד. כיאה לשחזור של מינימוג, המפרט הטכני וממשק עיצוב הצליל שמביא אותו המודל די לא מתרחק המון מהמינימוג. 

יש לנו 3 אוסילטורים משובחים, הניתנים לכוונון בגבהים שונים ברמת האוקטבה וברמת הסנטים המדויקים, ומגוון של 6 צורות גל שונות לכל אחד מהם, יחד עם אוסילטור רעש. כל אלו מתכנסים לכדי חטיבת סאונד אנלוגית מונופונית, אותה תוכלו לעצב באמצעות פילטר משובח לא פחות, 2 מעטפות (אחת לווליום ואחת לפילטר), ומטריקס פנימי המאפשר לכם לחווט את המעטפות לפרמטרים שונים בסינתיסייזר, לצד האפשרות לשלוט באוסילטור השלישי במהירות נמוכה לביצוע אפנון של פרמטרים שונים בסינתיסייזר.

פיצ'רים נוספים שחלקם מפורסמים מהמינימוג הקלאסי, וחלקם פיצ'רים שהתווספו כדי להשביח את היחידה בהתאם לזמנינו, כוללים אפשרויות כמו הזנה של היציאה של הסינתיסייזר לתוך עצמו ליצירת דיסטורשן משמין ומנפח במיוחד, אפשרויות חיווט מודולריות באמצעות כבלי פאץ' לשינוי מקורות המודולציה ועוד.

מבחינת MIDI, באפשרותכם לשלוח למודל-די פקודות באמצעות כבל MIDI, או לחלופין ב-USB דרך כבל USB-B (כבל מדפסת) אשר עוזר לזהות את המודל די בקלות בכל תוכנת DAW בה תשתמשו. במידה וברשותכם יותר מיחידה אחת של המודל די, ניתן לשרשר את היחידות יחדיו כדי להשתמש בו באופן פוליפוני (ריבוי קולות).

ברמה הפיזית, המודל די בנוי בצורה קשיחה עם נובים ומתגים בעלי תחושה סולידית במיוחד, ובזכות גודלה הקטן ומשקלה הקל לצד יציאת האוזניות הנפרדת, המודל די הופך לסינתיסייזר אידיאלי גם לאוהבים לסנתז בדרכים.

Model D, מה אפשר לעשות איתו?

כיאה לסינתיסייזר שמבוסס על אחד הדגמים החשובים בהיסטוריה של המוזיקה, מדובר בסינת' וורסטילי במיוחד שניתן למצוא לו שימושים במגוון רחב של סגנונות מוזיקליים ומנעדים של סאונדים, כפי שהמינימוג אפשר לאמנים רבים לאורך ההיסטוריה.

היכולת שלנו לכוון את כל אחד משלושת האוסילטורים שלנו בגובה שונה, מאפשר לנו ליצור סאונדים חוצי-אוקטבות, באסים שמנוניים ויציבים במיוחד, אקורדים ומרווחים מוזיקליים מכל הסוגים, ובשילוב צורות הגל השונות – נפתח לנו עולם רחב של גוונים שונים שניתן לתת לכל שימוש שנעשה במודל די.

המודל די מסמל מהפכה בשוק!

למרות הנטייה הטבעית לחשוב על חיקוי זול משמעותית מהמקור של קלאסיקה מוכרת כפשרה, תתפלאו לגלות כי המודל די, לצד שחזורים נוספים שברינגר הוציאה בשנים האחרונות של סינתיסייזרים קלאסיים כמו ARP 2600, Sequential Pro-1, MonoPoly, TB-303 ועוד רבים, לא השאיר את השוק אדיש.

סדרת הסינתיסייזרים החדשה של ברינגר פותחת פרק חדש – פרק של מהפכה והנגשה של עולם עיצוב הצליל והנגינה בסינתיסייזרים, שעד כה היה פריווילגיה של אנשים המוכנים להוציא סכומי עתק.

ומעבר למחירים הזולים, הסינתיסייזרים הפתיעו גם את ותיקי המשתמשים בסינתיסייזרים בכמה הם עומדים בסטנדרט האיכות הגבוה שהקלאסיקות הציבו להם. הרכיבים האנלוגיים איכותיים ועמידים לאורך זמן, המארז איכותי וקשיח אך קל משקל באותה נשימה, ההתממשקות עם מחשבים אחרים והיכולת להפוך אותו למודול יורו-ראק כמיטב הסינתים המודולאריים, והפיצ'רים הנוספים שברינגר הוסיפה כדי להשביח ולהרחיב את אפשרויות הסאונד הכבר ענק שטמון במינימוג, כולם הופכים את המודל די למוצר ששבר את השוק.

דגימות סאונד

למוצר באתר

הוראות כלליות לעבודה עם מגברים ורמקולים שנאי קו.

מערכות מגברים ורמקולים לעבודה במתח קבוע מוגדרים בישראל (כמו באירופה) ל 100V (בארה"ב מקובל 70V ויש הגדרות נוספות).
בניגוד למערכות מגברים / רמקולים רגילים, בהם תגדיר התנגדות הכוללת של העומסים את ההספק שיספק המגבר עקב יכולת אספקת הזרם שלו, בחישוב רמקולים למתח קבוע, מוגדר הספק מקסימלי למגבר במתח 100V – אסור לעבור הספק זה בעת קביעת סכום העומסים המחוברים במקביל על קו המוצא של המגבר.

מגבר שהספקו 240W יכול להיות מועמס לדוגמא ב 4 שופרות של 40W בסנף השנאי התואם + 16 רמקולים המחוברים בסנף של 5W – עומס נוסף, דומה לחיבור התנגדות יותר נמוכה מהמותר למגבר רגיל כדוגמא: חיבור 3 רמקולים של 8 אום שערכם השקול כ 2.7 אום למגבר שההתנגדות המינימלית שלו היא 4 אום – גם במגבר קו וגם במגבר רגיל, עלול המגבר להישרף ובמקרה הטוב, ההגנות שלו יפעלו.
כאשר מתכננים יישום עם קווים קצרים, רצוי לחשב עם טווח ביטחון של כ 15%: 150W למגבר של 200W ,180W למגבר של 240W ו 300W למגבר של 350W. כאשר הקווים ארוכים, ניתן לתכנן עד הערך המקסימלי הואיל והתנגדות הקווים תשמש להגנה בפני עומס יתר.
בעת חישוב ההספק יש להקפיד על סנף השנאי בו משתמשים – ההספק כתוב בדרך כלל בתווית סביב בורר ההספקים. אין להעלות הספק סנפים לאחר סיום התכנון, גם באם חסרה עוצמה באיזור מסוים או מכלל המערכת – במקרה כזה, יש לבדוק את התיכנון ונצילות הרמקולים.

מלבד מגברים יעודיים עם שנאי מוצא מסומן או תכנון מוצא ישיר יעודי למתח קבוע (קיים במגברים מודרניים), ניתן לעבוד ישירות עם מגברים סטנדרטיים שמתח המוצא שלהם מתאים ל 100V: לפחות 1250W לעומס 8 אום. מגברים בהספק יותר נמוך עלולים להיות מועמסים מדי או לא לספק את ההספק המתוכנן.

יתרונות השימוש במערכות מתח קבוע:

1. ניתן לחבר רמקולים רבים במקביל
2. במקרה בהם נדרשים קווים ארוכים, ניתן להשתמש בכבלים בעלי עובי חתך נמוך מזה של מגבר / רמקול בעומסים של 8 אום ומטה (כל אצבע: 1 ל 4)
3. השימוש בשנאי מוצא המעלה את המתח (או מכפילי מתח אלקטרוניים במגברים מודרניים שאמינותם לא לגמרי מוכחת), מאפשר קבלת הספק גבוה עד 480W ממגברים עם גיבוי סוללה כנדרש במערכות כריזת חירום.
4. אפשרות נוחה לוויסות עצמה בין רמקולים שונים – הן בעזרת סנפי השנאים שברמקול והן בצד המגבר, כאשר מותקן מפסק סיבובי המחבר את הרמקולים בקו מסוים על סנף נבחר בשנאי המוצא שאינו חייב להיות להספק מלא (כלומר, מתח הקוו יותר נמוך, מה שמגביל עובי כבלים לעומת שינוי בצד הרמקול אך נוח יותר לוויסות על ידי הלקוח).

חסרונות בשימוש במערכות מתח קבוע:

1. איכות צליל נמוכה יותר בהשוואה לחיבור ללא שנאים הנובעת מבעית היענות ורוויה של שנאים בתדרים נמוכים וקיבוליות גבוהה הקוצצת בתדרים הגבוהים. שנאי שעובד בהספק גבוהה או לא איכותי מספיק, סובל מעיוותים. (מצד שני, חסרונות אלו מהווים הגנה מסוימת לרמקולים).
2. קיים שיהוי (DELAY) לרמקולים מרוחקים ויש להתחשב בכך בתיכנונים של חלל או מרחב פתוח.
3. קיים אובדן הספק עקב השימוש בשנאים שככל רכיב אין הנצילות שלהם 100%. הפסד הנצילות בשנאי הרמקולכ 10% אך משתנה לפי איכות השנאי.
4. מערכות מרובות רמקולים וקווים ארוכים רגישות יותר ללחות, מפגעים ורעש בקווים (התנגדות גבוהה לעומת קווי רמקול רגילים). רגישות לקצרים חלקיים שלא מפעילים הגנות אשר יפגעו בעיקר במגברים עם תיכנון שמע איכותי.

יותר מ – 350,000 חדרי ישיבות וכיתות ברחבי העולם נהנים ממערכות הבקרה של NEETS.

טקטופ משיקה ליין מוצרים חדש של החברה הדנית NEETS.

חברת NEETS מפתחת ציוד AV אינטואיטיבי וידידותי למשתמש ופתרונות בקרה לחללי ישיבות ומוסדות חינוך, החל ממערכות בקרה ועד פתרונות ועידת וידאו.

החברה מספקת טכנולוגיה אסתטית וחווית משתמש יוצאת דופן המתאימה לכל סוג של עיצוב פנים, בעל תאימות גבוהה עם ציוד AV הניתן לעמידה בדרישות אישיות של כל לקוח וכל זה מבלי צורך בתכונות מיותרות ללא סבך כבלים ענק שלא ניתן למצוא ראש או זנב וללא גורמי לחץ, אתגרים והסחות דעת עבור אנשים שמקיימים פגישות או מצגות.

חברת NEETS מתגאה בפיתוח מוצרים "קלים" להתקנה ותכנות של הטכנאי או האינטגרטור ולשימוש והפעלה של משתמש הקצה בין אם במרחב קטן ובין אם זה לקהל באולם כנסים גדול.

מגוון הפתרונות רחב וכולל התקני AV שונים וסל מוצרים גדול של ממשקי בקרה ושליטה מרחוק.

•              מערכות בקרת לוח מקשים.

•              מערכות בקרה אוטומטיות.

•              ממשקי בקרת מגע.

•              שמע.

•              סאונד בר.

•              פתרונות ועידת וידאו.

•              ועוד…

יתרון נוסף, מוצרי NEETS נשלטים ממיקום אחד:  בלחיצת כפתור על פנל שליטה, הקשה על מסך מגע, באמצעות מחשב נייד המערכת מפעילה ומכבה את הצרכנים באופן אוטומטי עם גילוי אות.

לכל מוצרי NEETS באתר

הנדסה גרמנית, מי לא מכיר את המונח הזה כמילים נרדפות לשילוב של אמינות ואיכות של מוצרים תעשייתיים בעולם?
התעשייה שהתפתחה בגרמניה יצרה מותגים בינלאומיים כמו BMW שכולנו מכירים את רמתם.
בעולם של ציוד המוסיקה הגרמנים יצרו את מותג ULTRASONE, מותג גרמני בעל איכות ואמינות גבוהה שנועד ליצור סאונד סטריאו אוטנטי זמין דרך אוזניות.

מוצרי אולטרסון הם מוצרים מוסיקליים תוצרת גרמניה באיכות גבוהה עם עיצוב מדהים ולגמרי עונים על ההגדרה של עיצוב מתוחכם, ייצור מצוין ואיכות מוסיקלית משובחת.

אולטרסון מזוהה ב30 שנים האחרונות עם עשיית אוזניות באיכות הטובה שעשויות מחומרים באיכות גבוהה כגון מתכת, עץ ועור בעיצוב אלגנטי, ובנוסף למוניטין בתחום, אולטרסון  גם חלוצה בפיתוח ושימוש בטכנולוגיית אוזניות.

ברבות השנים, משתמשים שינו את גישתם לשימוש באוזניות. חפץ שימושי זה (אוזניות) הפך ליצירת אומנות ולכלי עבודה משמעותי.

האוזניות המיוחדות של אולטרסון משתמשות במיטב הטכנולוגיה להעביר את הצליל לאוזניך באופן שייצור חוויה מהנה וייחודית.

ULTRASONE השיקה את S-Logic, מה שפתח זירה חדשה באפקטי שמע, תוך שימוש בטכנולוגיה על מנת ליצור תמונת שמע תלת מימדית.

טכנולוגית S-Logic דואגת שכל האוזן תהיה מעורבת בחוויית ההאזנה ולא רק צליל ייזרק לעבר עור התוף. זה קורה על ידי הפצת הצליל לא רק ממרכז האוזנייה, כמו שעושים בדרך כלל, אלא גם ממקומות אחרים. זה מאפשר לצליל לפגוע באפרכסת תחילה, על מנת לשפר את התפיסה השמיעתית ולדמות שמיעה טבעית של מרחק וכיוון ללא הפרעות. יתרון נוסף מלבד צליל טבעי יותר הוא שהטכנולוגיה מפחיתה את הסיכון לנזקים בשמיעה מכיוון שהיא דורשת פחות לחץ על עור התוף על מנת לייצר את אותה עוצמת צליל.

טכנולוגית S-Logic ממשיכה להתפתח.

המימוש החדשני ביותר שלה הוא טכנולוגית S-LogicEx, שממקמת את מקור השמע במרחק גדול יותר מהאוזן לשיפור ההשפעה אפילו יותר.

קצת על הייצור ותהליך העבודה

מפעל ייצור האוזניות ממוקם בבוואריה בגוט ראוצ'רברג ליד אגם שטרנברג.
המפעל מונע על ידי אנרגיה סולארית, וחלק משמעותי בתהליכי העבודה הוא שילוב נושא הקיימות.
אולטרסון עובדת עם שותפים מקומיים ידידותיים לסביבה ובצי רכבים חשמליים.
באולטרסון, משתמשים בעץ קשיח ועור הכבשים האיכותי ביותר וחומרים מאיכות גבוהה שנראים ומרגישים טוב ומחזיקים שנים. לכן החומרים נבחרים עם מירב הקיימות הסביבתית על מנת להשיג ייצור יעיל במשאבים.

אולטרסון מחזיקים מגוון אוזניות המשלבות את החומרים האיכותיים האלה עם טכנולוגיה חדשנית  ומחזיקים במעל 60 פטנטים עולמיים.
המחקרים המדעיים של אולטרסון הופיעו במעל 50 פרסומים מדעיים.

מוצרי הדגל של המותג הם EDITION 15  ו- EDITION 15 VERITAS.
למוצרים אלה דרייברים עם טכנולוגית שילוב זהב-טיטניום.
שילוב זה כולל ממברנה מזהב ודום מטיטניום שמעניקים תכונות צליל ייחודיות (דום וממברנה הם חלקים של הרמקול). ממברנת הזהב מייצרת צליל חם ורך, מושלם להשמעה מדויקת של מידים (תדירויות בינוניות) ובאסים (תדירויות נמוכות) ודיוק עדין בשמע שבטווחי תדירות אלה. דום הטיטניום נוקשה יותר מזהב, ומציע השלמה מושלמת עבור תדירויות גבוהות. זה שילוב עוצמתי.

סדרת SAPHIRE של אולטרסון היא סדרת אוזניות תוך אוזן, כשהאתגר שעמד לעיניהם היה לייצר מוצר עוצמתי ומרשים כמו Edition 15 ושאר אוזניות הראש.

אולטרסון נזקקה לעמוד בסטנדרטים הגבוהים שהיא הציבה לעצמה של דיוק טהור ושלמות. ועל כן סדרת  SAPHIRE צברה עשורים השקעה של מומחיות באוזניות נהדרות, עם שישה דרייברים לצד, ומציעה חוויה בתוך האוזן ללא תחרות ויצרה רף חדש למצוינות בתחום.

לכל מוצרי אולטרסון באתר

סינטיסייזר אגדי על בסיס אנלוג, דואופוני להפקת צליל שמן ועשיר

 • שחזור אותנטי של הסינתי CAT SRM II כולל המעגלים ורכיבי האלקטרוניקה התואמים
 • נתיב אות אנלוגי לחלוטין מבוסס על עיצוב אותנטי של VCO, VCF ו-VCA
 • 4 צורות גל ניתנות לשינוי בו זמנית: שן מסור, משולש, ריבועי עם רוחב גל משתנה וריבועי בתדר נמוך מאוד
 • הפעלה דואופונית או פארפונית לשימוש מקביל או כפול/עצמאי של המתנדים
 • ניתן לאפנן את המתנדים מ-6 מקורות שונים, עם וויסות עומק השפעה ומנחת.

ה-CAT תוכנן ועוצב בבריטניה, ומסוגל לתפקד תחת כל מקלדת שליטה ו-MIDI, כולל שינויי פיץ', מודולציה, החלקות, אוקטבה וכדומה

אידיאלי לאולפני הקלטות ולהגברת הופעות LIVE. איזור עריכת ערוצים עוצב באופן אידיאלי להציג בכל עת מידע שימושי ומאפשר שליטה במגוון פרמטרים רחב ויכולת ניתוק מהמסך שיכול לשמש עבור פעולות שונות באותו זמן.
תצוגה ראשית עם מסך מגע "10 בזווית מתכווננת.
16 מנועי אפקטים סטריאופוניים עם דגמי ריוורב ודיליי כדוגמת – EMT, Quantec ו-TC VSS3.
ערוצי כניסה כוללים איקוולייזר פרמטרי של 6 תחומי תדר, קומפרסור, גייט ו-2 Insert.
יציאות ה-Wing כוללים איקוולייזר פרמטרי בעל 8 תחומי תדר, קומפרסור ו-2 Insert.בכל ערוץ ניתן לשנות את אמצעי עיבוד צליל המבוססים על מכשירים מפורסמים שבניהם –  SSL Bus Compressor, Neve EQ, Pultec EQ, LA-2A ועוד…

WING מבית Behringer מציעה 48 ערוצי סטריאו/מונו ומפרט טכני עשיר

מפרט טכני:
40 כניסות סטריאו/מונו.
8 כניסות Aux סטריאו/מונו.
28 Stereo Busses – הכולל 16 Aux סטריאו, 8 Matrix סטריאו ו-4 Main סטריאו.
24 פיידרים בשלושה בנקים הניתנים להגדרה אישית.
Custom Control – הכולל 16 לחצנים ו-4 מכוונים סיבוביים להגדרת פונקציות אישיות.
8 כניסות אנלוגיות עם קדם מגבר מסדרת Midas Pro עם מחבר קומבו (XLR/PL).
8 יציאות אנלוגיות Line עם מחבר XLR.
8 כניסות ו-8 יציאות Aux עם מחברי PL.
2 יציאות לאוזניות.
3 פורטים AES50 עם 48×48 ערוצים בפורט.
ממשק אודיו USB עם 48×48 ערוצי הקלטה/השמעה.
64×64 ערוצי הקלטה/השמעה על גבי SD Card.
32 ערוצים בפרוטוקול Stage CONNECT.
כניסה ויציאת AES/EBU.
מודולים אופציונליים – Waves Sound-Grid, Dante/AES67.
16 אפקטים סטריאו – 8 פרימיום ו-8 סטנדרט.
2 פורטים Ethernet Control לשליטת מחשב וחיבור ראוטר.
כניסה ויציאת MIDI.
2 GPIO.
מותאם לכל קופסאות הבמה שעובדות עם סדרות X32/M32.