פיקוד 3 ערוצים לגוויס 3, 2A לערוץ, DMX / ידני HD725

מלאי מוגבל/אין במלאי

SKU: 20632 HD725

מידע נוסף

בקר 3 ערוצים מידה TYPE120 (מתאים לגוויס 3 יחידות), 2A לערוץ, הפעלה אוטומטית / DMX / ידני. קביעת ערוץ DMX ומצב אוטומטי ע"י מפסקי DIP. חיבור מהיר ע"י טרמינל בלוק. מתח הפעלה: 12-24V. הוראות הפעלה: מצב ידני: בהפעלה 3 הנורות בחזית הבקר יהבהבו בצבע כתום, מצב זה הינו (שאותה יצאה שהנורית מהבהבת) נמצא בהפעלה אוטומטית או נשלט DMX, בהעדר שניהם זה נמצא במצב המתנה. כדי להפעיל את המצב הידני יש ללחוץ על לחצן הערוץ הרצוי (1-3) ולסובב את הפוטנציומטר לעוצמת האור הרצויה. במצב הפעלה ידני (באם לחצנו על הלחצן בחזית) הנורות ישנו את צבעיהם (1 ייהפך לאדום קבוע, 2 ייהפך לירוק קבוע, 3 ייהפך לכחול קבוע). את המצב הידני ניתן להפעיל בכל עת (גם אם המצב האוטומטי או ה- DMX מופעלים. ניתן להיעזר במצב זה באם הבקר מופעל במצב תוכנית קבוע (מצב אוטומטי או DMX) ורוצים ל"כבות" ערוץ אחד או יותר, יש ללחוץ על לחצן הערוץ הרצוי ולסובב את הפוטנציומטר למינימום, (אותו ערוץ יפסיק לפעול והנורה של אותו ערוץ תדלק קבוע בהתאם לערוץ שנבחר). מצב DMX: כדי שמצב DMX יפעל יש להסית את מפסק DIP מס' 10 למצב OFF. כדי לקבוע את כתובת ה- DMX יש להסית את מפסקי DIP מס' 1-9 בהתאם לטבלה מטה:
DIPSWITCH כתובת DMX
DIP מס' 1 1
DIP מס' 2 2
DIP מס' 3 4
DIP מס' 4 8
DIP מס' 5 16
DIP מס' 6 32
DIP מס' 7 64
DIP מס' 8 128
DIP מס' 9 256
לדוגמא: אם אנו רוצים את שהבקר יתחיל בכתובת מס' 19 יש להסית את מפסקי DIP מס': 5, 2, 1 (1+2+16=19). מצב אוטומטי: כדי שמצב אוטומטי יפעל יש להסית את מפסק DIP מס' 10 למצב ON. כעת ניתן להגדיר את מהירות ההפעלה וצורתה. צורת הפעלה: ישנם 2 צורות הפעלה, שמצב אוטומטי מחליף את הצבע ב- CUT או ב- FADE. יש לקבוע צורה זו ע"י מפסק DIP מס' 9: מצב CUT: יש להסית את מפסק DIP מס' 9 ל- OFF. מצב FADE: יש להסית את מפסק DIP מס' 9 ל- ON. מהירות: כדי לקבוע את מהירות החלפת הצבע יש להסית את מפסקי ה- DIP מס' 1-8 ל- ON. כל מפסק DIP משפיע על המהירות, 1 מהירות קצרה (החלפה מהירה של הצבע), מפסק DIP מס' 8 החלפה איטית (החלפה איטית יותר של הצבע). לדוגמא: מפסק DIP מס' 5 במצב ON, כל כ- 2 שניות יתחלף צבע. מפסק DIP מס' 7 במצב ON, כל כ- 6 שניות יתחלף צבע. ניתן לשלב כמה מפסקים יחד, לדוגמא: מפסק DIP מס' 5 ומפסק DIP מס' 7 במצב ON, כל כ- 8 שניות יתחלף צבע. הערה: לא ניתן להפעיל את המצב האוטומטי ומצב DMX יחד! 20632 HD725

מאפייני מוצר

  • מותגLIGHTEK
  • כניסת מתחטרמינל בלוק
  • מצבי עבודהDMX512 / ידני / אוטומטי
  • מתח עבודה12-24DC
  • כניסת DMXטרמינל בלוק