CAMEO

עוד משחר הימים, תאורה הטילה קסם עלינו, בני האדם. התאורה גורמת לנו להשראה ומעוררת בנו רגשות שונים.
האור יכול ללטף אותנו, להפחיד אותנו ולקחת אותנו לעולמות אחרים.
אנשים מוכשרים הפכו את האפשרות לשחק עם התאורה לקריירה ולמדו איך לעורר את התחושות והרגשות שלנו ע"י תאורה נכונה.
Cameo יצרה מוצרי תאורה במיוחד עבור האנשים הללו.
אנשים שעובדים בחברת השכרה או התקנות של תאורה ימצאו את הפתרון המתאים עבורם בCameo. כנ"ל לגבי מי שרוצה ל"חשמל" את הקהל בתיאטרון  בצילום מקצועי או וגם DJ ולהקה מקצועית.
כל אחד יכול למצוא את הדרך שלהם לגרום לקהל להרגיש.
 

20221121142445.805.jpg