GermanMAESTRO

GermanMAESTRO חברה הפועלת ומייצרת בגרמניה אוזניות ברמה הגבוהה ביותר בטכנולוגיות ייחודיות המבטיחות שימוש לאורך זמן תוך שמירה על איכות צליל גבוהה.

מוצרים יחודיים של החברה הם מערכות הראש הבודדות והכפולות המשולבות במיקרופון דינמי המשמשות כסטנדרט עולמי בתקשורת בבמות ואולפנים מזה שנים רבות.

 

20221121134047.985.jpg