JADE

חברת JADE הינה חברת יצור ופיתוח מוצרי אודיו וידאו AV להתקנות קבע ושימושים אחרים.

סל המוצרים של JADE מיושם בפרויקטים מוסדיים וציבוריים ופרטיים ברחבי הארץ.

מגוון המוצרים והפתרונות של JADE רחב: רמקולים למגוון יישומים – רמקולי קיר ותקרה, רמקולים מוגני מים, קולונות ועוד.

מערכות שליטה ומגברים לכריזה. מיקסרים ומיקרופונים אלחוטיים. נגני שמע שונים. מגוון מוצרי AV ייחודיים.

 

20221121120128.331.jpg